06. De ouders

Ouderbetrokkenheid en ouderhulp
Hoe kunnen ouders ons helpen?
Lees meer
De ouderraad
De ouderraad ondersteunt de school met haar activiteiten.
Lees meer
De medezeggenschapsraad
Waarover kunnen ouders adviseren of instemmen.
Lees meer
Communicatie
Hoe wij communiceren met ouders
Lees meer

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl