04. De zorg voor kinderen

Voor het eerst naar school
Uw kind aangemeld en dan …..?
Lees meer
Verwijdering en/of schorsing
Wanneer verwijdering, wanneer schorsing?
Lees meer
Specifieke zorgbehoefte
Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften
Lees meer
Naar het voortgezet onderwijs
Hoe bereiden wij kinderen voor
Lees meer
Langdurig zieke leerlingen
Hoe kunnen zij toch onderwijs volgen?
Lees meer
Kanjertraining
Een zorg van school en ouders
Lees meer
Het leerlingvolgsysteem
Volgen van de doorgaande ontwikkeling van kinderen
Lees meer
Handelingsgericht werken
Samenwerking tussen kind, ouder en school
Lees meer
Dyslexie
Welke mogelijkheden heeft school
Lees meer
Doubleren of juist versnellen
Welke voorwaarden hanteren wij
Lees meer
Doel en werkwijze in de Sallandse deelregio
Ondersteuning op school en verwijzing S(B)O
Lees meer
Basisontwikkeling
Uitgangspunten in de onderbouw
Lees meer

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl