Team

Onder de button "Team" op de website vindt u meer informatie over de samenstelling van het team en de verdeling over de groepen.

Naast de lesgevende taken in de groepen hebben alle teamleden diverse andere taken in de school. Deze zijn opgenomen in het werkverdelingsplan. 

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl