Missie, visie en route

Missie
Met plezier en enthousiasme samen op avontuur naar inspiratie om tot bloei te komen.

Visie
Wij willen het kind op laten groeien tot een competent, gelukkig en blij mens ... klaar voor de toekomst!

De route
Als een kind onze school verlaat hopen we dat hij/zij:
- Sociale en culture vaardigheden bezit
- Goed kan samenwerken
- Het vermogen heeft om problemen op te lossen
- ICT-geletterd (computervaardig) is
- Creatief en kritisch denkt
- Goed communiceert

Kernwaarden
Binnen ons onderwijs staan de volgende kernwaarden centraal:
- Vertrouwen
- Je mag zijn zie je bent en de ander ook
- Respect voor jezelf, de ander, de omgeving, de natuur
- Sociaal betrokken zijn
- Er voor elkaar zijn
- Het goede in de mens en de wereld zien

De Kanjertraining ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en daarmee ook onze kernwaarden.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl