Onze school

Onze school

De Gerardus Majellaschool is een katholieke basisschool waar alle kinderen uit Broekland en omgeving welkom zijn. De school is opgericht in 1922 en vernoemd naar de Sint Gerardus Majella.

Gerardus Majella is een heilige die ruim 300 jaar geleden leefde. Hij zorgde goed voor de medemens; ook voor hen waar anderen liever met een boogje omheen liepen. Hij was als een warme jas voor hen.

Ons onderwijs
Klaar voor de toekomst!
Met plezier en enthousiasme samen op avontuur naar inspiratie om tot bloei te komen.

Als een kind onze school verlaat hopen we dat hij/zij:
- Sociale en culture vaardigheden bezit
- Goed kan samenwerken
- Het vermogen heeft om problemen op te lossen
- ICT-geletterd (computervaardig) is
- Creatief en kritisch denkt
- Goed communiceert

Kernwaarden
Binnen ons onderwijs staan de volgende kernwaarden centraal:
- Vertrouwen
- Je mag zijn zie je bent en de ander ook
- Respect voor jezelf, de ander, de omgeving, de natuur
- Sociaal betrokken zijn
- Er voor elkaar zijn
- Het goede in de mens en de wereld zien

De Kanjertraining ondersteunt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en daarmee ook onze kernwaarden.

Basisvakken
Op onze school besteden we veel aandacht aan de basisvakken rekenen, spelling, lezen en taal. We werken hierbij vanuit methodes, werken in schriften en boeken en maken tevens gebruik van digitale hulpmiddelen.

Onderzoekend en ontdekkend leren
Verwondering en nieuwsgierigheid zijn natuurlijke eigenschappen van een jong kind. Het onderzoekt en ontdekt de wereld om zich heen. Deze natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang willen we vast blijven houden en door ontwikkelen. Wij vragen van de kinderen een actieve, onderzoekende leerhouding om hun talenten te ontwikkelen.

Academische opleidingsschool
Wij zijn een academische opleidingsschool. Dat betekent dat wij ieder schooljaar onderzoek naar onderwijsverbetering doen. Het academische traject is een samenwerking van onze school met Hogeschool KPZ. De WPO-leerkracht gaat in samenwerking met de onderzoeksgroep aan de slag met een ontwikkelonderwerp uit ons schoolplan.

Samenwerkingspartners
Als school werken we samen met verschillende partners. Zo werken wij in ons schoolgebouw samen met kinderopvangorganisatie KOOS. Zowel de peuterspeelzaal als de BSO zijn in ons gebouw gevestigd.

Onze school is onderdeel van de stichting mijnplein. mijnplein is het bevoegd gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland.

Ook is er samenwerking met de GGD, Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland, gemeente, logopedie en vele andere organisaties die bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de kinderen op onze school.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl