Buitenschoolse opvang

Mijnplein heeft (samen met het openbaar onderwijs) een convenant gesloten met twee organisaties voor kinderopvang in Salland, t.w. Stichting KOOS en Stichting De Bieënkorf.
De ouders maken zelf afspraken met één van de twee opvangorganisaties waarvoor mijnplein gekozen heeft, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing.
In onze school verzorgt KOOS zowel het peuterwerk als de buitenschoolse opvang. Wij hebben een intensieve samenwerking met de pedagogisch medewerkers van KOOS.
Op die manier willen we een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn proberen te realiseren van peuters naar basisonderwijs.

Peuterwerk 't Peuternest
· kleine groepen
· veilig en vertrouwde speelomgeving

Bij peuterwerk 't Peuternest wordt gewerkt met thema's en een gestructureerd dagprogramma waar kinderen al spelend leren en een soepele overgang naar de basisschool. De kinderen worden gestimuleerd passend bij de ontwikkeling van het kind.


Groepssamenstelling
't Peuternest heeft 3 vaste medewerkers en een vaste invalkracht. Onze medewerkers werken zowel op het kdv, pw, bso en de basisschool.

Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met eigen ogen zien hoe en waar uw kind straks wordt opgevangen, dan zijn we u graag van dienst. U kunt bellen naar 06 46463818 of mailen naar pwpeuternest@kinderopvangkoos.nl.

Buitenschoolse opvang Blitz
· aantrekkelijk programma
· ontspannen na schooltijd
· nabij KDV Wervelwind

Bij Blitz kunnen de kinderen na een drukke schooldag lekker bijkomen op de buitenschoolse opvang. Nadat de kinderen wat gedronken hebben, kunnen ze kiezen uit een uitdagend en aantrekkelijk programma of lekker relaxen met een boek, een spelletje of vrij spel.

Het is ook mogelijk om te ontbijten tot 7.45 uur. In de vakanties en op studiedagen verzorgen wij de lunch.

Groepssamenstelling
Onze medewerkers werken op zowel de bso, pw, kdv en de basisschool. Er wordt intensief samengewerkt met het kinderdagverblijf, het peuterwerk en de basisschool, de overgang verloopt zo soepel en vertrouwd. Het kinderdagverblijf Wervelwind grenst aan BSO Blitz.

Heeft u vragen of wilt u een rondleiding aanvragen en met eigen ogen zien hoe en waar uw kind straks wordt opgevangen, dan zijn we u graag van dienst. U kunt bellen naar 06 46463818 of mailen naar bsoblitz@kinderopvangkoos.nl


Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl