De bibliotheek op school

Onze schoolbibliotheek
De kinderen lenen vanaf schooljaar 2013-2014 boeken in onze eigen schoolbibliotheek. Onze leescoördinator (juf Wendy) zorgt ervoor, samen met de Overijsselse Bibliotheekdienst, dat er een passend aanbod van boeken aanwezig is. Kinderen mogen boeken ook mee naar huis nemen. 

Daarnaast maken we gebruik van projectcollecties voor de onderbouw en collecties die passen bij de thema’s van Topondernemers.

Maar met boeken alleen zijn we er niet. Gedurende het jaar zijn er diverse activiteiten rondom boeken mogelijk. Elk jaar, tijdens de Kinderboekenweek, zijn er specifieke activiteiten, die met boeken te maken hebben.
Het kan zijn dat er groepen een bezoek brengen aan de bibliotheek in Raalte.
Er kan een schrijver uitgenodigd worden, die over zijn of haar boeken vertelt.
Een illustrator kan vertellen en laten zien hoe hij/zij te werk gaat.
De soorten boeken worden besproken, en koppelingen tussen een boek en de film kunnen worden besproken.
Tijdens gesprekken in de kring worden diverse boeken en schrijvers besproken om zoveel mogelijk verschillende boeken aan de orde te laten komen. Kortom: Een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom boeken. Dit vangen wij onder de noemer “boekpromotie”.
Wist u dat:
- het voorlezen van boeken een positieve bijdrage levert aan de taalontwikkeling van uw kind?
- samen praten over boeken de interesse voor lezen kan vergroten?
- een kwartier per dag vrij lezen een vergroting van de woordenschat oplevert van
1000 woorden per jaar?

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl