Basisontwikkeling

Basisontwikkeling

In de onderbouw (groep 1 t/m 4) werken we vanuit basisontwikkeling, hierbij is het uitgangspunt dat:
- kinderen emotioneel vrij zijn; zij moeten zich prettig voelen.
- kinderen zelfvertrouwen hebben; “ik kan het”
- kinderen nieuwsgierig zijn; zij moeten uitdaging krijgen.
Door kinderen aan te spreken op hun niveau, denken wij de principes van basisontwikkeling beter te kunnen realiseren.
• De kinderen leren veel sociale vaardigheden, door samen te spelen, te werken en te leren. Zij geven hulp aan elkaar en leren accepteren dat een ander bepaalde dingen nog niet zo goed kan of misschien wel beter kan. Zo leren ze van elkaar.
• Binnen de groep zijn niveauverschillen goed op te vangen door te werken in een kleine kring. Op deze manier kunnen wij tegemoet komen aan het zelfvertrouwen. Er wordt regelmatig in kleine groepjes gewerkt, waarbij meer aandacht aan de kinderen gegeven kan worden. Ieder kan zo op zijn/haar eigen niveau aan zijn/haar trekken komen.
• Ook zal er steeds uitdaging zijn, want wij proberen steeds de zone van de naaste ontwikkeling van de leerlingen aan te spreken. Doordat leerlingen dingen van elkaar zien, stimuleren zij elkaar in hun ontwikkeling.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl