Rouwverwerking

Rouw en verdriet
Binnen onze school hebben we een contactgroep gevormd voor rouwverwerking. Het doel van deze groep is snel en adequaat te kunnen reageren op het moment dat het bericht van overlijden van een leerling, ouder of leerkracht op school binnen komt. De contactgroep zal contacten onderhouden met de getroffen familie, maar ook met het team en eventuele andere instanties.
In de contactgroep zit een afvaardiging van de directie, het team, de MR en de ouderraad.
Voor dit schooljaar zijn dat:
Ilse Kalter (dir), Wendy Klein Koerkamp (team), Hubertien Kappert (team), een lid van de MR en een lid van de OR.
Jaarlijks besteden we, meestal in de eerste week van november, in alle groepen aandacht aan dit onderwerp, zodat kinderen leren omgaan met rouwverwerking en verdriet, zonder dat een overlijden o.i.d. heeft plaatsgevonden.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl