Opleiden in de school

Opleiden in de school

Mijn juf heeft ervoor doorgeleerd!

Iedereen weet het: goed opgeleid personeel levert betere resultaten. Dat is zo in de bouw, in de zorg, in de winkel, dus ook in het onderwijs. Goed opgeleide leerkrachten komen tot betere resultaten met hun kinderen, hebben meer plezier in hun werk en vragen zich steeds af ‘wat werkt nu het beste in mijn klas’.

In 2009 ging mijnplein een intensieve samenwerking aan met de Katholieke
PABO Zwolle. In het logo van de KPZ staan niet voor niets drie woorden:
opleiding, onderzoek, ontwikkeling.
De samenwerking kwam tot stand door de nieuwe subsidieregeling
‘Opleiden in de school’. Deze regeling heeft tot doel om via de samenwerking
tussen een PABO en basisscholen de opleiding van studenten drie doelen te bereiken:
I. de opleiding van PABO-studenten verbeteren
II. de basisschool waar de student stage loopt heeft meer mogelijkheden om de student te begeleiden
III. zowel de school als de student verbeteren het onderwijs door onderzoek en ontwikkeling.
Deze samenwerking betekende voor mijnplein dat er opleidingsscholen en academische opleidingsscholen ontstonden. In beide type scholen zijn er ‘Interne Coördinatoren Opleidingen’. Deze leerkrachten zijn speciaal opgeleid om samen met de studenten onderzoek te doen om zo een onderdeel van het onderwijsprogramma te verbeteren. Daarnaast hebben deze ICO-ers extra tijd om de studenten goed te begeleiden.
Op de academische scholen wordt langs de lijn van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gewerkt aan de kwaliteitsverbetering.
Inmiddels kent mijnplein 10 opleidingsscholen en 3 academische opleidingsscholen.

Studenten komen niet zomaar op zo’n school. Studenten moeten solliciteren als ware het een echte baan. Je komt dus alleen op een opleidingsschool als blijkt dat de kennis en motivatie aanwezig is om juist dat stapje extra te doen. Kwaliteitsverbetering komt alleen tot stand als er ambitie is en de lat net iets hoger wordt gelegd.
In dit samenwerkingsverband is ook ‘kennis delen’ het doel. Logisch, want als blijkt dat iets op de ene school goed werkt, dan kan het ook in een andere school worden toegepast. Deze verworven kennis is voor elke andere school beschikbaar, ook voor de scholen buiten ons samenwerkingsverband.

Stagiaires
Op onze school komen stagiaires van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en van de Landstede uit Raalte. Op de KPZ zitten studenten, die in opleiding zijn voor groepsleerkracht. De Landstede is een MBO-opleiding. De studenten die bij ons komen volgen een opleiding tot onderwijsassistent.
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij een academische opleidingsschool. Dit houdt in dat wij, op mijnplein-niveau, een partnerschap hebben met de Katholieke Pabo Zwolle.
Alle studenten werken samen in een stageleergroep en worden begeleid door de opleiders in de school (OIS). Bij ons op school zijn dat Hubertien Kappert en Anita Rouhof.
De WPO-student doet één dag per week onderzoek (woensdag) en wordt daarbij begeleid door juf Hubertien, die onderzoekscoördinator is. In deze groep studenten wordt gewerkt aan een schoolbreed onderzoek, waarbij we een samenwerking nastreven tussen de studenten en de leerkrachten t.a.v. de schoolontwikkeling. 

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl