Het schoolgebouwIn 2008 is heeft er 'vernieuwbouw' plaatsgevonden. Op de foto ziet u aan de linker- en rechterkant de uitbouw van twee lokalen. Daartussen het reeds bestaande speellokaal en de nieuwe directieruimte.
In het ontwerp van de vernieuwbouw is ons idee over onderwijs meegenomen: Onderzoekend en ontwerpend leren.
Dit vraagt om flexibele werkplekken voor leerkracht en leerling, waar kinderen (zelf)onderzoekend, zelf ontdekkend bezig kunnen zijn. Dit hebben we gerealiseerd middels de centrale werkruimte. (het leerplein)
Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl