Methodes, die door ons gebruikt worden

Technisch lezen
- Tutor-lezen / duo-lezen (maatjeslezen)
- Map “Speciale leesbegeleiding” / DMT
- Goed gelezen! (Voortgezet technisch lezen)

Begrijpend en studerend lezen
- Goed gelezen
- nieuwsbegrip
- ‘eigen’ teksten
- Blits 

Schrijven
- Schrijfdans groep 1 t/m 3
- Schrijven in de basisschool groep 3 t/m 6

Taal (en lezen)
- Schatkist groep 1 en 2
- Veilig Leren Lezen groep 3
- Taal op maat
- Spelling op maat groep 4 t/m 8

Rekenen
- Schatkist
- Met sprongen vooruit
- De wereld in getallen

Engels
- Groove me groep 1 t/m 8

Verkeer
- Vanuit de thema’s + rondje verkeer
VVN: Op stap
VVN: Op voeten en fietsen
VVN: Jeugdverkeerskrant en examenwijzer + verkeersexamen

Bewegingsonderwijs
- Bewegen samen regelen

Handvaardigheid
- Handvaardig (bronnenboeken)
- Werken in ateliers groep 1 t/m 8

Tekenen
- Tekenvaardig (bronnenboeken)

Muziek
- Eigenwijs digitaal
- Leerorkest

Drama
- Drama moet je doen

Sociale Vaardigheid
- Kanjertraining
- Diverse bronnenboeken
   o.a. Tintelboeken en Jij en ik club 

De wereldoriënterende vakken komen in de onderbouw in allerlei thema’s binnen basisontwikkeling aan bod. Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) in thema’s aangeboden met behulp van het pakket “Topondernemers”.
Wetenschap en techniek wordt hier aan gekoppeld. Methodeboeken worden als bronnenboeken gebruikt. Bij elk thema betrekken we projectcollecties van de Overijsselse Bibliotheekdienst.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl