De gedroomde school

De gedroomde school
We willen een school zijn, waar kinderen graag naar toekomen, waarin wij een omgeving bieden die kinderen uitdaagt zich te ontwikkelen.
We hebben de school in het jaar 2007-2008 verbouwd met als uitgangspunten:
- meer openheid (letterlijk en figuurlijk)
- leren van en met elkaar (flexibel in te richten centrale ruimte)
- onderzoekend en ontwerpend leren
- veilige, schone, aantrekkelijke omgeving
- verdergaande digitalisering (digitale schoolborden en tablets)
- meervoudige intelligentie: uitgaan van kansen en tegemoet komen aan de mogelijkheden van het kind
- stof aanbieden in betekenisvolle samenhang = thematisch onderwijs


Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl