Het samenstellen van de groepen

Bij het samenstellen van de groepen  zullen wij ons steeds meer richten op bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) dan op afzonderlijke groepen.
Het komend schooljaar starten we in de onderbouw met groep 1-2, groep 3 en groep 4. Na de kerst wordt dit: groep 1-2, groep 2-3 en groep 3-4. Dit doen wij, omdat groep 1-2 anders veel te groot wordt. Bovendien geeft het de kinderen in groep 3 de gelegenheid het aanvankelijk leesproces goed te doorlopen.
In de midden- bovenbouw kiezen we voor een groep 5, groep 6-7 en groep 7-8.
Hierbij wordt veel groeps-doorbrekend gewerkt. (thema's, creatieve vakken, begrijpend lezen enz.)
We proberen tegemoet te komen aan de instructiebehoefte van elk kind (of een groepje kinderen). We kunnen dit realiseren door extra leerkracht en onderwijsassistent in te zetten en les te geven op leerlijnen.
Naast de basisstof bieden we extra oefenstof aan voor zowel de kinderen, die extra oefening nodig hebben, als voor de kinderen die wat meer aankunnen. Dit vraagt van de kinderen een goede leer- en werkhouding.
Zelfstandigheid, zelfsturing en (zelf)verantwoordelijkheid van kinderen vinden wij dan ook zeer belangrijk.
De grootte en de verdeling van de groepen wordt bepaald door het aantal leerlingen.  De formatie (het aantal leerlingen bepaalt het aantal aan te stellen leerkrachten) is momenteel toereikend voor zes groepen en een peutergroep.
In hoofdstuk 6 vindt u de groepsverdeling en groepsbezetting van dit schooljaar.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl