04. De zorg voor kinderen

Voor het eerst naar school
Lees meer
Specifieke zorgbehoefte
Lees meer
Schorsing en/of verwijdering
Lees meer
Ondersteuning van zieke leerlingen
Lees meer
Naar het voortgezet onderwijs
Lees meer
Kanjertraining
Lees meer
Het leerlingvolgsysteem
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Lees meer
Handelingsgericht werken
Lees meer
Een jaar extra of juist doorstromen
Lees meer
Dyslexie
Lees meer
Doel en werkwijze in de Sallandse deelregio
Lees meer
Basisontwikkeling
Lees meer

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl