De activiteiten voor de kinderen

Peuters en kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij zorgen er dus voor, dat er veel uitdagend materiaal aanwezig is, waarvan zij kunnen leren.
In de onderbouw komen de verschillende ontwikkelingsgebieden in projecten aan bod. Vanuit het principe van basisontwikkeling ontstaan deze thema’s vanuit de groep. Er is veel aandacht voor kringactiviteiten, zelfstandig werk en spelend leren. Door middel van observaties worden deze kinderen nauwgezet gevolgd en krijgen zij de opdrachten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau (beredeneerd aanbod). De doelen worden gekoppeld aan de ontwikkelingsleerlijnen van de onderbouw.
Vanaf groep 3 wordt er meer vanuit methodes gewerkt. (taal, lezen, schrijven en rekenen)
De structuur van de leerstof vindt men terug in de methodes. Deze zijn ingedeeld in schooljaren waardoor er voor iedere groep precies aangegeven staat wat er aan bod zal komen.
In de groepen 3 en 4 wordt de basis gelegd voor het taal-, lees-, schrijf- en rekenonderwijs.
In de groepen 5 t/m 8 wordt deze basis verder uitgebreid.

Gerardus Majellaschool
Van Dongenstraat 22
8107 AG Broekland
Tel: 0570-531886
Email: gerardusmajella@mijnplein.nl

SchoolWiki is een product van schoolwapps.nl